Archive

cviweb /  (Page 3)

3593

MBO professionals dragen bij aan een vitale maatschappij In deze sessie gaan we samen kansen ontdekken, hoe we middels verschillende mbo beroepen (juist diegene waar we niet direct aan denken!) kunnen bijdragen aan het verhogen van de vitaliteit in onze maatschappij. Meer informatie: Ronde: Ronde 2 : 12:30...

Read More

3594

Beroepsvitaliteit in beroepsopleidingen! Hebben we in ons onderwijs voldoende aandacht voor wat je nodig hebt om je toekomstige beroep vitaal en duurzaam uit te voeren? 26% van het ziekteverzuim in ons land is werkgebonden en dat kost ruim 6 miljard per jaar (TNO). ‘De echte oplossing...

Read More

3595

Nieuwe professionals nodig in het Integraal Kind Centrum Het basisonderwijs en de kinderopvang zijn in beweging. Vensterscholen en brede scholen vormen integrale kindcentra. Alles onder één dak, één visie en gemeenschappelijke doelen. Deze transitie is voor onze mbo-er, dé kans om een waardevolle rol te pakken....

Read More

3599

Zorg voor de toekomst: sturing op praktijkroutes in de zorg In het NRO-onderzoek ‘Zorg voor de toekomst’ bundelen vier roc’s en drie kennis- en expertisecentra hun krachten om praktijkroutes in mbo-zorgopleidingen te versterken. Praktijkroutes zijn een antwoord op de snelle veranderingen in de beroepspraktijk van zorgmedewerkers....

Read More

3614

Hoe de mindset van de kunstenaar gebruiken in ons huidige onderwijs en wat is daarvoor nodig? Een casestudie naar de educatieve programma’s Extended Ground van Studio Claudy Jongstra.        Beschrijving: Een casestudie naar de educatieve programma’s Extended Ground van Studio Claudy Jongstra. Sinds 2020 heeft het...

Read More

3620

Van bouw tot race: de eerst waterstofboot In deze MBO talk delen we kennis en ervaringen met een innovatief en multidisciplinair project, o.a. op het gebied van betrokkenheid van studenten, betrokkenheid van verschillende opleidingen en partners uit het werkveld. We zoomen in op de rol van...

Read More

3621

Banen van morgen, bestaan nu al in de datacentra! Wie is ooit in een datacentrum geweest? Welke banen zijn daar nu en in de toekomst? Hoe zien de werkzaamheden eruit, welke competenties vragen ze? Aan de hand van de recente ervaringen bij de opzet en uitvoering van de...

Read More

3580

Interculturele communicatie Uit onderzoek komt naar voren dat 7 op de 10 docenten in het middelbaar beroepsonderwijs moeilijkheden ervaart in de omgang met studenten die beschikken over een migratieachtergrond. De communicatie met deze studenten wordt veelal verstoord door culturele verschillen, welke zich onder de student kunnen...

Read More

3602

Rekenonderwijs ontwikkelen in co-creatie Het ROCvAF maakt werk van rekenonderwijs. In onze sessie vertellen we over onze innovatieve aanpak in het ontwikkelen van onderwijsmateriaal. Wij kiezen ervoor om het rekenonderwijs in projecten aan te bieden. Om dit te realiseren zijn rekendocenten van alle vestigingen ondergebracht in...

Read More