Archive

cviweb / 

3646

Burger zijn in een digitale samenleving, wat betekent dat? Jongeren maken geen onderscheid tussen de offline en de online maatschappij. Dat heeft niet alleen gevolgen voor de vorming van hun identiteit, maar ook voor de vaardigheden die ze nodig hebben om zich staande te houden in...

Read More

3645

Pitch: Consortium flex- praktijken in het mbo oprichten Veel scholen zijn op dit moment op hun eigen manier bezig zijn met het flexibiliseren van leerroutes. De behoefte aan kennisdeling, uitwisselen van ervaringen, werkwijzen, tools, methodieken en aanpakken is groot. CINOP heeft in 2021 in samenwerking met...

Read More

3639

Flexibiliteit in examinering Het onderwijs is continu in beweging. Veel scholen zijn bezig met vernieuwing zoals gepersonaliseerd leren, versnelde routes en met de ontwikkeling van een steeds grotere praktijkcomponent als onderdeel van het lesaanbod. Fieldlab FEnEX is een initiatief in samenwerking met de scholen met als...

Read More

3637

Onderwijs ontwerpen in co-creatie met het bedrijfsleven Een MBO talk: Ben je op zoek naar nieuwe inspirerende onderwijsinhoud, werkvormen en samenwerking met het (lokale)bedrijfsleven? New Business Essentials is een praktisch, toegankelijk en landelijk programma dat door ieder roc kan worden ingezet.In deze mbo talk vertelt Stichting Praktijkleren...

Read More

3635

Projectweek mbo-hbo: kiezen vanuit beleving Al 5 jaar werken we met 7 regionale opleidingspartners samen binnen het keuzedeel Voorbereiding hbo en nemen er jaarlijks 800-1000 studenten deel aan de mbo-hbo projectweek. Echt iets om trots op te zijn! Wat levert dit de mbo-student op en hoe...

Read More

3630

Zo maak je (social) impact! 'Impact' is het toverwoord van deze tijd. Maar wat is impact überhaupt en hoe maak je impact, heel concreet? Kom naar mijn sessie en leer over impact en over hoe ook jij elke dag impact kunt maken in je (werkend) leven. Meer...

Read More

3629

Wat brengt kennis uit onderzoek (Evidence Informed werken)? Onderzoek en kennis uit onderzoek zijn een bron voor bewuste vernieuwing en innovatie van de onderwijspraktijk. Het NRO werkt er aan om kennis uit onderzoek beschikbaar te maken, zodat het aansluit bij de vragen die leven binnen de...

Read More

3628

MBO FLEX Van klassikaal onderwijs naar persoonlijk onderwijs Van klassikaal- naar persoonlijk onderwijs Studenten zijn veelal flexibel ingesteld. Of dat nou gaat om hobby's, sociale contacten, opleiding, werk of andere verplichtingen. Veel hiervan kunnen zij naar eigen individuele behoefte inrichten. In het volgen van (regulier) onderwijs wordt...

Read More

3647

Onderwijslogistiek en de impact van flexibilisering en modularisering In deze impactsessie nemen we de deelnemers mee in voorbeelden van flexibilisering en welke impact deze hebben op de onderwijslogistiek binnen een instelling. We behandelen een aantal flexibiliseringscenario’s en laten de impact zien op de MBO referentie architectuur...

Read More

3649

Geluk is een werkwoord Versterking van studentwelbevinden is voorwaardelijk voor de ontwikkeling van veerkrachtige beroepspersonen en het succesvol doorlopen van de opleiding. Studentwelbevinden bestaat uit zeven elementen. In een praktijkstudie is onderzocht hoe een interventie op een element, namelijk kwaliteiteninzet, van invloed is op welbevinden van...

Read More