Archive

cviweb /  (Page 7)

3598

Experimenteren, wat heb ik daaraan?! Verandering is het enige constante en experimenteren zelfs onmisbaar richting de toekomst. Hier zijn we volop mee bezig binnen ons onderwijs. We proberen dit met creatieve werkvormen te doen. Ideeën om te experimenteren stromen binnen op Noorderpoort. Daar waar de energie is,...

Read More

3597

Voor en door scholen, naar modulaire (doorlopende) leerroutes op maat Sterk, aantrekkelijk en modulair beroepsonderwijs op maat. Daar staan we voor! Consortium Beroepsonderwijs vormt een uniek platform waarop pro-, vmbo- en mbo-scholen, bedrijven en overheid samenwerken. Samen met onze opleiders ontwikkelen wij de bouwstenen waarmee u...

Read More

3596

Een persoonlijk verhaal over vluchten, sporten en de rol van een docent Luister naar het verhaal van een jonge talentvolle jongen die zijn land ontvluchtte, zijn droom achterliet en in Nederland een nieuw bestaan opbouwde en doelen en dromen liet uitkomen. Oorspronkelijk komt hij uit...

Read More

3578

Paarse krokodil - MBO brigade Richt je eigen MBO Brigade op om de ruimte in jouw instellingsregels te ontdekken. Andries Knol neemt je mee in zijn reis van BVMBO naar MBO Brigade naar het Deltion Lerarenplatform. Tijdens deze reis ontdek je de verschillende soorten regels die...

Read More

3574

Edubadges: dé manier om talentontwikkeling te waarderen! Alle studenten krijgen hetzelfde diploma, maar hoe kunnen ze zich onderscheiden? O.a. door ze te belonen voor vaardigheden die ze opdoen. Bij Albeda, Deltion, mboRijnland en VISTA verdienen studenten/medewerkers Edubadges: digitale bewijsstukken. Het platform maakt mogelijk dat Edubadges onderling vergelijkbaar,...

Read More

3624

Nudging in het onderwijs - gedragsverandering bij studenten. In ons onderzoeksproject richtten we ons op het gebruiken van nudges om autonoom leergedrag van studenten te bevorderen. We proberen docenten te helpen met simpele interventies die zij kunnen gebruiken om gedragsverandering bij studenten te bewerkstelligen. Want waarom...

Read More

3581

Challenge-based burgerschapsonderwijs i.s.m. externe partners Innovatief burgerschapsonderwijs: stap voor stap van visie tot actie! Hoe geven we innovatief burgerschapsonderwijs een boost? Vaak ligt er al een mooie visie op burgerschap, maar blijft het lastig om deze in de praktijk te vertalen naar concrete activiteiten. In deze sessie...

Read More

3585

Co-creatie met werkveld = samen opleiden! Zorg en Welzijn van Friesland College werkt vanuit de onderwijsvisie Praktijk Gestuurd Leren (PGL) aan het door ontwikkelen en versterken van PGL. Een rijke (hybride) leeromgeving waarin school en werkveld samenwerken en de student dus naadloos heen en weer...

Read More

3586

Leren en lesgeven met ict: docentcompetenties in beeld Samen met iXperium/Centre of Expertise, OCW en het themateam Docentondersteuning van het programma Doorpakken op digitalisering is er gewerkt aan een landelijke opschaling van de monitor Leren en lesgeven met ict. De monitor brengt het niveau van de...

Read More

3588

LLO: Makeathon Skillspaspoort In een Maketon willen we in een 'snelkookpan'-sessie komen tot een prototype SKILLS-Paspoort. Kom je mee-maken? Door turbulentie op de arbeidsmarkt wordt er steeds meer ingezet op skills naast diploma’s en certificaten. Wat wordt er verstaan onder skills? Kunnen we ons onderwijs skills-based...

Read More