Archive

cviweb /  (Page 6)

3552

Creativity: there's an app for that! Creativiteit is de 21e eeuwse competentie waar zowat iedereen in het onderwijs het over heeft. Maar wat is creativiteit eigenlijk? Wat is het voor jou? Waar sta je in je ontwikkeling en hoe kun je je verder ontwikkelen? Het...

Read More

3551

Een digitaal competente organisatie In deze sessie nemen we je mee in twee frameworks die als handreiking kunnen dienen bij het gesprek over digitale competenties van docenten en de integratie van (onderwijs-)technologie binnen een onderwijsorganisatie. Het framework voor digitale competenties van docenten biedt inzicht in het totale...

Read More

3623

LLO en flexibel inzetbare modules, er kan meer dan je denkt De overheid legt een sterke nadruk op de individuele verantwoordelijkheid om aangesloten te zijn en te blijven op de arbeidsmarkt en stelt ook middelen beschikbaar voor het volgen van leertrajecten. Het mbo kan een belangrijke...

Read More

3618

Vitale inwoners door gebieds- en praktijkgericht onderwijs! In samenwerking met de gemeente Emmen zijn wij als opleiding sport en bewegen sinds 2018 bezig met gebiedsleren. De studenten krijgen kans om in de praktijk met de buurtsportcoach van de gemeente sportstimuleringsactiviteiten te organiseren, onder- en na schooltijd, met...

Read More

3617

Vitaliteit in het onderwijs Welke rol, functie en inhoud kan een vitaliteitscampus innemen om medewerkers, studenten en omgeving vanuit een onderwijsinstelling ondersteunen? Hoe kunnen we vanuit de werkomgeving een gezond balans stimuleren t.a.v. werkdruk en werkplezier? Hoe bereiden we studenten voor op de toekomst, waarbij ze zelf regie...

Read More

3616

Flexibilisering van het onderwijs Vanuit het Friesland College wordt er ingezet op het meer flexibiliseren van het onderwijs. Een methode en gedachtegang die hier inherent aan verbonden is, is de gedachte van MBO 2030. Met name binnen het thema gepersonaliseerd leren. Je kunt hierbij denken aan de...

Read More

3610

Ontwikkelkracht zorgt voor beweging naar HIP onderwijs We nemen jullie mee op de ontdekkingsreis van Ontwikkelkracht. Hoe zorg je met een groep van 10 collega’s met verschillende achtergronden voor beweging naar HIP (Hybride, innovatief en gepersonaliseerd) onderwijs en meer Samen.Leren.delen. Wat is de meerwaarde van een...

Read More

3609

Hoe kunnen we Vitaal burgerschap binnen het mbo versterken in de toekomst Werken aan gezonde leefstijl en je vitaliteit In de afgelopen jaren is een gezonde leefstijl en het werken aan je vitaliteit veel meer op de voorgrond komen te staan. Het ‘lekker in je vel zitten’...

Read More

3608

Hoe krijg je een heel ROC mee in de ontwikkeling van Flexibel Onderwijs….. Friese Poort is in januari 2021 gestart met de ontwikkeling van Flexibel Onderwijs. We doen dat met alle opleidingen, voor alle doelgroepen, binnen elk domein, met alle onderwijsteams en alle ondersteunende diensten....

Read More

3604

Podcast in je onderwijs organisatie. Iedereen is inmiddels bekend met het fenomeen podcast. De vraag is echter hoe kun je een podcast effectief inzetten binnen je onderwijsorganisatie. Tijdens deze MBO Talk gaat Bjorn van Eeuwijk in op die vraag. Mocht je interesse zijn gewekt sluit dan...

Read More