Archive

cviweb /  (Page 3)

3659

Eigen Dossier: Hoe zou het kunnen werken? Vanuit het MBO programma Doorpakken op Digitalisering voorzien we de mogelijkheid dat een student of studerende in de toekomst digitaal regie kan gaan voeren op tijdens de loopbaan opgedane ontwikkelopbrengsten en deze uit diverse bronnen op te halen, te...

Read More

3657

Docententeams en onderwijsontwerpen: de kunst van begeleiden Hoe kun je docenten(teams) helpen bij ontwerpkeuzes in hun onderwijs? En hoe krijg je energie in het team op de juiste plek? Deze twee vragen staan centraal in de impactsessie. In de sessie doe je ervaring op met krachtige...

Read More

3655

MBO Excellentieprogramma Esports: Game On! Afgelopen jaar is er vanuit het Techniek Innovatie Huis van ROC Mondriaan hard gewerkt om een excellentieprogramma rondom esports te ontwikkelen. Het merendeel van onze studenten speelt meer dan 4 uur per dag games en als ze niet aan het gamen...

Read More

3631

(Social) impact maken met de 'theory of change' Hoe geven we (onderwijs)innovatie op het mbo een boost? Vaak ligt er al een mooie visie, maar blijft het lastig om deze in de praktijk te vertalen naar concrete activiteiten. In deze sessie gaan we precies hiermee aan...

Read More

3653

Cultuursensitief onderwijs In een alsmaar groeiende multiculturele samenleving is het van uiterst belang om culturele verschillen te kunnen overbruggen en leerlingen met een migratieachtergrond te kunnen begeleiden en onderwijzen. Om tot effectiever onderwijs te streven is het van belang dat lesgeven aansluit bij de belevingswereld van...

Read More

3651

Met de Instellingsdialoog naar een betere kwaliteitscultuur? In de afgelopen vier jaar hebben onderzoekers van ECBO-VU en OU- samen met professionals van acht mbo instellingen, praktijkgericht onderzoek gedaan naar de aanpak en impact van de Instellingsdialoog van het Kwaliteitsnetwerk MBO. In deze impactsessie worden de deelnemers-...

Read More

3650

Hoe kom je tot innovatie binnen een mbo? “Innovatie” is een complex begrip en kent verschillende betekenissen afhankelijk van de context waarbinnen het wordt gebruikt. Dat is de reden om het hier tussen haakjes te zetten. Wanneer “innovatie” bekeken wordt vanuit de ICT-branche dan gaat het...

Read More

3652

Aan de slag met modulair leren? Zo doet ROC Mondriaan het! De International Hotel & Management School van het ROC Mondriaan heeft dit jaar een pilot gedraaid met All You Can Learn. Hierin maakten studenten kennis met flexibel en modulair leren, door het volgen van het...

Read More

Meer informatie: Ronde: Ruimte: Presentator 1: Instelling 1: Presentator 2: Instelling 2: Presentator 3: Instelling 3: Presentator 4: Instelling 4: Naar programma CVI op toer dinsdag 31 mei Naar programma CVI op toer woensdag 1 juni ...

Read More

3656

Praktijkroute: onderwijs op zijn kop Stel je voor: geen schoolgebouw, geen roosters, geen toetsen, geen boekenlijst...

Read More