Archive

cviweb / 

3658

Stappen zetten in de wereld van loopbaanontwikkeling In deze sessie gebruiken we spel- en werkvormen om mentoren, decaan, LOB-coördinator, uitstroomcoördinator of leidinggevende stap voor stap mee te nemen in de wereld van loopbaanontwikkeling. Aan de hand van opdrachten die de deelnemers in groepjes uitvoeren krijgen ze...

Read More

3646

Burger zijn in een digitale samenleving, wat betekent dat? Jongeren maken geen onderscheid tussen de offline en de online maatschappij. Dat heeft niet alleen gevolgen voor de vorming van hun identiteit, maar ook voor de vaardigheden die ze nodig hebben om zich staande te houden in...

Read More

3645

Pitch: Consortium flex- praktijken in het mbo oprichten Veel scholen zijn op dit moment op hun eigen manier bezig zijn met het flexibiliseren van leerroutes. De behoefte aan kennisdeling, uitwisselen van ervaringen, werkwijzen, tools, methodieken en aanpakken is groot. CINOP heeft in 2021 in samenwerking met...

Read More

3642

LOB is een zaak van de hele school Hoe zorgen we ervoor dat er binnen de hele school draagvlak is voor LOB-beleid? Tijdens deze impactsessie ga je interactief aan de slag met Mariëlle Haasnoot en Angelique van Arem van Maris College rond deze vraagstelling. Meer informatie: Ronde: Ronde...

Read More

3639

Flexibiliteit in examinering Het onderwijs is continu in beweging. Veel scholen zijn bezig met vernieuwing zoals gepersonaliseerd leren, versnelde routes en met de ontwikkeling van een steeds grotere praktijkcomponent als onderdeel van het lesaanbod. Fieldlab FEnEX is een initiatief in samenwerking met de scholen met als...

Read More

3637

Onderwijs ontwerpen in co-creatie met het bedrijfsleven Een MBO talk: Ben je op zoek naar nieuwe inspirerende onderwijsinhoud, werkvormen en samenwerking met het (lokale)bedrijfsleven? New Business Essentials is een praktisch, toegankelijk en landelijk programma dat door ieder roc kan worden ingezet.In deze mbo talk vertelt Stichting Praktijkleren...

Read More

3632

Groter bereik van het LOB-paspoort Hoe zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk leerlingen het LOB-paspoort gebruiken en invullen? En dat het tijdens de intake op het mbo ook effectief gebruikt wordt? Tijdens deze impactsessie ga je interactief aan de slag met Petra Kalee en Marie-Anne van der...

Read More

3635

Projectweek mbo-hbo: kiezen vanuit beleving Al 5 jaar werken we met 7 regionale opleidingspartners samen binnen het keuzedeel Voorbereiding hbo en nemen er jaarlijks 800-1000 studenten deel aan de mbo-hbo projectweek. Echt iets om trots op te zijn! Wat levert dit de mbo-student op en hoe...

Read More

3633

Verbeteren samenwerking en verbinding vo en mbo Hoe zorgen we ervoor dat de samenwerking en verbinding tussen vo en mbo verbeterd wordt? Wat zijn succesfactoren voor een goede en stabiele samenwerking? Tijdens deze impactsessie ga je interactief aan de slag met Petra Kalee, Annemieke Bol, Arie Pronk...

Read More