Author: Ger Roelen

cviweb / Articles posted by Ger Roelen

De docent heeft een update nodig

Rita de Vries en Esther Flink nemen ons mee in de worstelingen van het Noorderpoort. Een waardevol kijkje in de keuken. Aansluitend op de opmerkingen bij de opening op de eerste dag van Frank van Kalshoven, onderkent het Noorderpoort ook dat de rol van de...

Read More

Democratisering van kritisch denken, De werkplaats Burgerschap.

Een mooi voorbeeld van samenwerking door verschillende lagen heen. De kern was het verbeteren van het curriculum voor burgerschap, door dit te doordesemen met kritisch denken en bildung. De samenwerking zit hem ook in de structuur. Er is een kernteam, samengesteld uit medewerkers van de Universiteit Groningen, Universiteit Twente, lerarenopleiding van de...

Read More

Onderwijslogistiek, agenda digitalisering en gebruik LMS

Vertrokken vanuit de visie, via strategische keuzes, zijn beide scholen gekomen tot een implementatie van het LMS (CumLaude) om het onderwijs zo goed mogelijk te faciliteren. Vanuit de visie is er gewerkt met het referentiemodel onderwijslogistiek, zoals saMBO-ICT dat heeft ontwikkeld. Dit levert een onderbouwing op...

Read More

MBO talks

Ik had er nog geen bijgewoond, dus op naar 12-minuten presentaties. De eerste werd gehouden door Ester Scholten en ging over de begeleiding van nieuwe docenten. Waarom mag elke beroepsbeoefenaar in zijn werk 'ingroeien', behalve een docent? Die wordt bij wijze van spreke meteen in het...

Read More