cvimc2019

cviweb / cvimc2019 (Page 5)

E-learning is de toekomst voor het MBO

In de derde ronde was ik bij een presentatie van Daiyanara Adelina van het ROC van Amsterdam die enthousiast vertelde over haar ervaringen met de inzet van de apps eLO@School en eSO@School bij de BPV bij de handelsopleidingen. De apps zijn ontwikkeld door AppAtSchool en...

Read More

Virtual Reality in de klas en leerrendement

Peter Hulskemper van het ROC van Amsterdam presenteerde in ronde 2 de opbrengsten van een onderzoek naar het effect van de inzet van VR op het leerrendement. Het onderzoek vond plaats bij het practoraat Airport en Aviation. Bij de opleiding steward/stewardess werd met behulp van...

Read More

Democratisering van kritisch denken, De werkplaats Burgerschap.

Een mooi voorbeeld van samenwerking door verschillende lagen heen. De kern was het verbeteren van het curriculum voor burgerschap, door dit te doordesemen met kritisch denken en bildung. De samenwerking zit hem ook in de structuur. Er is een kernteam, samengesteld uit medewerkers van de Universiteit Groningen, Universiteit Twente, lerarenopleiding van de...

Read More

Onderwijslogistiek, agenda digitalisering en gebruik LMS

Vertrokken vanuit de visie, via strategische keuzes, zijn beide scholen gekomen tot een implementatie van het LMS (CumLaude) om het onderwijs zo goed mogelijk te faciliteren. Vanuit de visie is er gewerkt met het referentiemodel onderwijslogistiek, zoals saMBO-ICT dat heeft ontwikkeld. Dit levert een onderbouwing op...

Read More

Vandaag luisteren, morgen doen!

Vandaag luisteren Na de aftrap op het veld van het Cars Jeans Stadion met een spectaculaire optreden van studenten van het ROC Mondriaan en enkele sprekers, begonnen de workshops en MBO Talks. Voor mij is dit de eerste keer dat ik op de CVI management conferentie ben. Na...

Read More

MBOtalk: Verwijder de leraar uit de klas

Een aantal mensen heeft mij gevraagd de tekst van mijn MBOtalk online te zetten. Hoewel het gevaar bestaat dat uitspraken uit deze talk uit z’n verband worden getrokken heb ik de integrale tekst geplaatst. Samengevat komt mijn verhaal er op neer dat het niet vanzelfsprekend is dat de leraar altijd onderdeel is van het onderwijsleerproces. Ook hij zal hier meerwaarde moeten hebben. Als die meerwaarde niet aanwezig is, zal de leraar verdwijnen.