Als je doet wat je altijd deed, Krijg je wat je altijd kreeg. Er is een grote roep om meer creativiteit. Het wordt genoemd als een van de belangrijkste 21’ste -eeuwse vaardigheden. De urgentie wordt door bedrijfsleven en wetenschap aangegeven. ‘Creativiteit is een hot topic in onderwijs, organisaties en ministeries. Het is een onderwerp waar we eigenlijk niet omheen kunnen, toch is er relatief weinig aandacht voor een andere manier van leren denken en omgaan met bestaande kennis’, aldus psychologe Simone Ritter .

Katrina Heijne

Katrina Heijne is oprichter van SeriousCreativity en houdt zich met name bezig met het trainen van individuen, groepen en organisaties met als doel: effectievere creatieve processen (zoals brainstormsessies), met een concreet resultaat. Ze heeft een praktisch handboek geschreven over het organiseren en faciliteren van groep sessies: Road Map for Creative Problem Solving Techniques (Engels). En is nu bezig met een handboek over individuele creativiteit.

 

Katrina combineert de praktijk met academische werkzaamheden bij Faculteit Industrieel Ontwerpen aan de TU Delft. Daar heeft ze de minor Connected Creativity ontwikkeld en is ze docent van mastervak Creative Facilitation. In deze vakken leert ze studenten creativiteit doelbewust toe te passen: in hun eentje, in teams en in organisaties. Als onderzoeker was ze projectleider in een Europees innovatieproject (Horizon2020) over co-creatie in grootschalige (steden)bouwprojecten.

 

Haar missie is om een brug te slaan tussen theorie en praktijk (en praktijk en theorie), o.a. in haar rol als Vice President van de European Association for Creativity and Innovation.

De rest van het team

De trainingen en workshops worden gegeven door gerenommeerde creatief denkers uit het bedrijfsleven en het onderwijs.

Addy de Zeeuw

Addy de Zeeuw (VOL)

ann

Annemarie Hoevenaars

Erik op ten Berg

Erik op ten Berg (VOL)

Judith de Jong

Judith de Jong (VOL)

Nuala Burns

Nuala Burns

Cor Noltee

Cor Noltee

Edwin de Vos

Edwin de Vos

Jacob Suttmuller

Jakob Sutmuller

Sanne Roemen

Sanne Roemen

Robert Verheule

Robert Verheule

Arjan van Vembde

Arjan van Vembde

dorus verwiel

Dorus Verwiel

Registeren?

Stuur een mail naar Annemarie Hoevenaars