Als je doet wat je altijd deed, Krijg je wat je altijd kreeg. Er is een grote roep om meer creativiteit. Het wordt genoemd als een van de belangrijkste 21’ste -eeuwse vaardigheden. De urgentie wordt door bedrijfsleven en wetenschap aangegeven. ‘Creativiteit is een hot topic in onderwijs, organisaties en ministeries. Het is een onderwerp waar we eigenlijk niet omheen kunnen, toch is er relatief weinig aandacht voor een andere manier van leren denken en omgaan met bestaande kennis’, aldus psychologe Simone Ritter .

Edwin de Vos

Playful organisatieadviseur met als missie to make work feel like play en Partner in Professional Play. Elke organisatie wil duidelijke, concrete en gedragen antwoorden op de – vaak ingewikkelde – vraagstukken die er spelen. Antwoorden waarmee ze gelijk aan de slag kunnen zonder verspilling van tijd, geld en energie. Als playful organisatieadviseur helpt Edwin organisaties om in één keer tot deze antwoorden te komen en daarvoor faciliteert hij playful sessies met behulp van – onder andere – LEGO SERIOUS PLAY.

Edwin is in 2013 opgeleid tot gecertificeerd LEGO SERIOUS PLAY facilitator en sindsdien heeft hij honderden sessies gefaciliteerd bij tientallen klanten met duizenden deelnemers en een grote diversiteit aan vraagstukken. Van strategie- en visieontwikkeling, team- en planvorming tot innovatie. In het onderwijs, bedrijfsleven en (rijks)overheid. Daarnaast geldt Edwin als expert in Nederland voor het faciliteren van grote LEGO SERIOUS PLAY sessies.

Naast gecertificeerd LEGO SERIOUS PLAY facilitator, is hij ook facilitator, ontwikkelaar en mede-eigenaar van de serious management game The Management Challenge en facilitator van Playing Lean.

Vraagstukken waar hij zich de afgelopen jaren mee bezighield zijn o.a.:
Hoe ziet het onderwijs op een basisschool er uit over 20 jaar? Wat is onderwijskundig leiderschap? Wat is creativiteit binnen een ministerie? Hoe kunnen we onze organisatie beter inrichten? Hoe ziet de toekomst van de belastingadviseur eruit en hoe kan je je daar nu al op voorbereiden? Wat is goed adviseurschap binnen de context van onze organisatie?

Training van Edwin:

Lego Serious Play

Tijdens deze workshop ga je een hele dag concreet werken aan het beantwoorden van de vraag:
Wat is creativiteit binnen het onderwijs? Hoe kunnen we hier maximaal profijt van hebben? En hoe kan jij dit toepassen binnen jouw organisatie?

Je ervaart – de kracht van – de LEGO SERIOUS PLAY methodiek, krijgt tips en achtergronden aangereikt over de toepassing ervan in de praktijk en aan het einde van de dag hebben we concrete antwoorden op de bovenstaande vragen. Antwoorden die we kunnen delen met de andere festivaldeelnemers en waarmee jij gelijk aan de slag kunt!

De rest van het team

De trainingen en workshops worden gegeven door gerenommeerde creatief denkers uit het bedrijfsleven en het onderwijs.

Addy de Zeeuw

Addy de Zeeuw (VOL)

ann

Annemarie Hoevenaars

Erik op ten Berg

Erik op ten Berg (VOL)

Judith de Jong

Judith de Jong (VOL)

Nuala Burns

Nuala Burns

Cor Noltee

Cor Noltee

Edwin de Vos

Edwin de Vos

Jacob Suttmuller

Jakob Sutmuller

Sanne Roemen

Sanne Roemen

Robert Verheule

Robert Verheule

Arjan van Vembde

Arjan van Vembde

dorus verwiel

Dorus Verwiel

Registeren?

Stuur een mail naar Annemarie Hoevenaars