Als je doet wat je altijd deed, Krijg je wat je altijd kreeg. Er is een grote roep om meer creativiteit. Het wordt genoemd als een van de belangrijkste 21’ste -eeuwse vaardigheden. De urgentie wordt door bedrijfsleven en wetenschap aangegeven. ‘Creativiteit is een hot topic in onderwijs, organisaties en ministeries. Het is een onderwerp waar we eigenlijk niet omheen kunnen, toch is er relatief weinig aandacht voor een andere manier van leren denken en omgaan met bestaande kennis’, aldus psychologe Simone Ritter .

Sanne Roemen

Voor Sanne is bij alles het uitgangspunt dat je niet vóór, maar mét mensen moet ontwikkelen. En als het niet kan zoals het moet, dan moet het zoals het kan. Haar achtergrond als SPH-er, informaticus en onderzoeksjournalist zorgt voor een combinatie van analytische vaardigheden en doelgerichtheid met de mensen waar het om draait als kern en als grondstof.

Sanne volgde diverse trainingen, waaronder Cognitive Edge, Leerweg Dialoog, Art of Hosting, Deep Democracy, Scrum en combineert dat continu met vlieguren in de praktijk.Sanne’s focus ligt bij maatschappelijke thema’s in de fysieke leefomgeving. Denk aan een vitaal platteland, de energietransitie, de aanstaande nieuwe omgevingswet en de transities in het sociale domein. Opdrachtgevers komen uit de hoek van de overheid: ministeries, provincie, Gemeente, Rijksvastgoedbedrijf. Ze is een van de vaste facilitators van het LEF Future Center van Rijkswaterstaat.

In haar zeer gevarieerde gereedschapskist vind je dialoogmethoden zoals de talking stick / talking circle, world café, a.i. dialoog, future search, real time strategic change. Ook creatieve technieken zoals creative problem solving, diverse brainstorm- en prototyping tools en speelse werkvormen.

Vraagstukken waar ze zich de afgelopen jaren mee bezig hield zijn o.a.:
Jongeren faciliteren om hun eigen plek voor informatie en advies te maken. Met lokale Rabobanken en groepen jongeren aan lokale maatschappelijke thema’s werken. Veiligheid in de bouw. Kennisdelen in de vorm van storytelling over de ontwikkeling van een circulair viaduct. Een vitaal platteland. Een vitale fruitteelt sector. Organisatieontwikkeling van een ggz organisatie. Competentie ontwikkeling voor het werken met de nieuwe Omgevingswet. Een training ‘luistervinken’. Participatie rond de luchtvaart. En nog veel meer.

Training van Sanne:

Special: Design sprint

De special “design sprint” zal het proces van de Google Design Sprint toepassen op een lokale uitdaging van de Gemeente Terschelling. Zo’n sprint neemt bij Google vijf dagen in beslag, wij kunnen dat samen vast vlotter.

We zetten de volgende stappen: de ambitie formuleren en grondstoffen inventariseren, oplossingsrichtingen schetsen en selecteren, een prototype bouwen en testen. We leveren dus in co-creatie een concrete oplossingsrichting voor een daadwerkelijke uitdaging op Terschelling en geven zo een mooi cadeau aan onze gastheer. 

De rest van het team

De trainingen en workshops worden gegeven door gerenommeerde creatief denkers uit het bedrijfsleven en het onderwijs.

Addy de Zeeuw

Addy de Zeeuw (VOL)

ann

Annemarie Hoevenaars

Erik op ten Berg

Erik op ten Berg (VOL)

Judith de Jong

Judith de Jong (VOL)

Nuala Burns

Nuala Burns

Cor Noltee

Cor Noltee

Edwin de Vos

Edwin de Vos

Jacob Suttmuller

Jakob Sutmuller

Sanne Roemen

Sanne Roemen

Robert Verheule

Robert Verheule

Arjan van Vembde

Arjan van Vembde

dorus verwiel

Dorus Verwiel

Registeren?

Stuur een mail naar Annemarie Hoevenaars